Excursie Schaapskooi Bargerveen (26 juni 2019)

Koning Willem-Alexander opent schaapskooi Bargerveen

Op woensdag 26 juni 2019 gaat Bouwvrouwen Noord op excursie naar de door DAAD Architecten ontworpen schaapskooi in het Bargerveen. Het Bargerveen is een uniek hoogveengebied van ongeveer 21 vierkante kilometer in de gemeente Emmen en onderdeel van het Natura 2000. In het Bargerveen wordt het project Bargerveen-Schoonebeekerdiep uitgevoerd. Dit is een grenzeloze samenwerking om drie waterbuffers te realiseren om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Bij de aanleg van die waterbuffers is er aandacht voor het combineren van natuur, landbouw en wonen.

Het programma bestaat uit een toelichting door de gemeente Emmen op het project Bargerveen-Schoonebeekerdiep en presentatie van DAAD Architecten over hun ontwerp van de schaapskooi en de overige gebouwen op het complex. We sluiten af met een Walking Dinner. (Aspirant-)leden kunnen zich via de website aanmelden voor de excursie.