Excursie Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand (26 september 2019)

Op donderdag 26 september 2019 bezoekt Bouwvrouwen Noord het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand. Hier is een interactieve beleefexpositie over het (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen én met het oog op de toekomst, waarin klimaatverandering en het als gevolg daarvan stijgen van de zeespiegel aandacht vragen. Het Center is in opdracht van de provincie Friesland gebouwd en maakt deel uit van het programma ‘De Nieuwe Afsluitdijk’. We hebben twee sprekers. Programmamanager Tjalling Dijkstra geeft een toelichting op de projecten rond de Afsluitdijk. Architect Doeke van Wieren (TWA architecten) vertelt ons alles over het gebouw. (Aspirant-)leden kunnen zich via de website aanmelden voor de excursie.