Algemene Leden Vergadering 2020

Op woensdag 22 januari vindt in ‘De tuin in de stad’ te Groningen onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Leden vinden de uitnodiging in hun mail en bij ‘activiteiten’ de mogelijkheid om zich aan- of af te melden. Ook kunnen ze hier ideeën melden voor het jaarprogramma van 2020.