Bijeenkomst 17 september 2020 is verplaatst van Sneek naar Beetsterzwaag. Leden kunnen zich aanmelden via de website.