28 maart 2019, bezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma te Dokkum (verduurzamen van (bestaande) sociale huurwoningen)