Ons netwerk

Bouwvrouwen Noord is een netwerk van vrouwen werkzaam in de bouw in de ruime zin van het woord. Van docenten bouwkunde tot architecten, van volkshuisvesters tot makelaars, van bouwjuristen tot stedenbouwkundigen. We delen informatie, kennis en ervaringen. We stimuleren en inspireren elkaar. Zo ontwikkelen en onderhouden we relaties, die zeer waardevol zijn voor onze zakelijke én persoonlijke ontwikkeling.

 Algemeen

Bouwvrouwen Noord bestaat sinds 1993. Wat begon als een kleine club van vier bouwvrouwen uit Noord Nederland groeide uit tot een vereniging van maximaal 50 leden. Dit mooie aantal waarborgt enerzijds de gewenste schakering van bouwvrouwen binnen de club. Anderzijds blijven de lijntjes tussen onze leden kort en zijn de contacten effectief.

Activiteiten

Bouwvrouwen Noord organiseert ongeveer zeven activiteiten per jaar. Dit zijn excursies, bezoeken aan bouwlocaties, bedrijfsbezoeken, thema-avonden en dergelijke. Daarbij speelt de onderlinge uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen een belangrijke rol. Onze leden organiseren de activiteiten zelf.