Verslag bijeenkomst 12 mei jl

Verslag bijeenkomst 12 mei 2022 bezoek bouwplaats Campus Eemsdelta Groningen in Appingedam

Donderdag 12 mei 2022 hebben we met de Bouwvrouwen Noord de bouwplaats van de Campus Eemsdelta Groningen in Appingedam bezocht. In de nieuwe onderwijscampus gaan vier scholen voor voortgezet onderwijs en mbo samen: George Martens School, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, Theda Mansholt College en Noorderpoort. Ongeveer 1700 leerlingen zullen gehuisvest worden op de campus. Voorzieningen voor kunst, science, sport en groen worden gedeeld. Op de campus vindt samenwerking plaats tussen de scholen onderling, maar ook nadrukkelijk met het werkveld. Buiten schooltijd wordt de campus gebruikt door o.a. sportverenigingen en culturele organisaties uit de regio.  

In het RENN 4 gebouw naast de bouwplaats kregen we lezingen van de betrokken partijen. De ontvangst en introductie werd verzorgd door Frans Epping, projectleider Afdeling Huisvesting, Dienst Bedrijfsvoering bij Noorderpoort. Klaas Reinders, directeur Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, benadrukte in zijn lezing het belang van een eigen plek voor elke school en de mogelijkheid tot samenwerken. Rik Veltman, architect/partner bij De Unie architecten, vertelt hoe het ontwerp aansluit bij deze wens. Het ontwerp is gebaseerd op een Groninger wierde met een centraal hart waaromheen de verschillende gebouwen zijn gesitueerd. Deze opzet is niet alleen functioneel in gebruik, maar biedt ook een heldere opzet voor een aardbevingsbestendig en energiezuinig gebouw. Marieke Spijkers, directeur Gebouwservices Noord bij BAM Bouw en Techniek, benadrukt dat deze opzet ook het beheer van het gebouw vergemakkelijkt, mede in combinatie met de nieuwste beheersystemen. Verder benadrukte zij het belang van een goede samenwerking en onderling vertrouwen in het projectteam; de basis voor een goed resultaat.

Na de lezingen volgde een rondleiding op de bouw onder leiding van Heiko Pruntel, projectleider bij BAM Bouw en Techniek.

Na de rondleiding sloten we af met een diner bij Restaurant De Basiliek in Appingedam.